رژه پنگوئن ها

aka:
March of the Penguins
The Emperor’s Journey
Story:
A look at the annual journey of Emperor penguins as they march to their traditional breeding ground.

پنجشنبه ۲۹ دی
شبکه اول صدا و سیما
ساعت ۱۹:۲۵

I love this kind of Movie.my special thanks go for french Director-Luc Jacquet-and IRIB for translation.

جمله روی پوستر

In the harshest place on Earth, love finds a way.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *