کاریکاتور جنجالی روزنامه ایران

تصویر صفحه روزنامه ایران جمعه _۲۲ اردیبهشت ۸۵
متن کامل صفحه در سایت روزنامه ایران

پرستو دوکوهکی لینک‌های متنوعی را در این زمینه در این پست جمع کرده، ایضاً مریم خانم مهتدی در این پست، و البته پوپک صابری فومنی (دختر گل‌آقای فقید) در این پست

یادداشت مهرداد قاسمفر (سردبیر هم‌اکنون زندانی ایران جمعه) در مورد این قضیه/قضایا_توصیه می‌کنم حتماً بخوانید

source

Call Of Duty 3 :Closer than ever

Experience the new generation of First-person shooter(FPS).
more & more realistic movements and a lot of more fantastic changes can be seen in this short clip.
if you ever played a FPS before ,you should watch this one.
Coming at Fall 2006.
۸٫۵ MB Gameplay.(copy & paste the link to another new page)